...

Аудит та модернізація IT-інфраструктури

  1. Головна
  2. Аудит та модернізація IT-інфраструктури

ІТ-аудит — перша послуга, з якої починається комплексна підтримка. Однак послугу IT-аудиту ми надаємо і окремо. В ході аудиту вивчається будова та функціонування інформаційної мережі Вашої компанії та видаються рекомендації щодо забезпечення стійкої роботи, безпеки даних, захисту від хакерського та шпигунського ПЗ та усунення критичних уразливостей, якщо такі виявляться.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.