...

Забезпечення ІТ-безпеки ІТ-інфраструктури Вашого підприємства — одна з наших базових послуг, що за замовчуванням входить до пакету комплексної підтримки (ІТ-аутсорсингу) компанії Duxit. Ми проводимо аудит безпеки Вашої ІТ-інфраструктури та видаємо список рекомендацій щодо забезпечення безпеки апаратними та програмними засобами.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.